Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1-4 loop Zeta QT

 • Quatro Là trung tâm báo cháy dạng địa chỉ được thiết kế theo tiêu chuẩn  EN54 part 2 và part 4.Trung tâm này được sử dụng rất phổ biến có từ 1 đến loop .
 • Trung tâm có thể làm việc trực tiếp với phần mềm trên trung tâm hoặc có thể download hệ thống làm việc qua USB.
 • Có thể network lên đến 64 trung tâm hoặc hiển thị phụ, chiều dài cáp max 10.000m.

Giá : Liên Hệ

 • Quatro Là trung tâm báo cháy dạng địa chỉ được thiết kế theo tiêu chuẩn  EN54 part 2 và part 4.Trung tâm này được sử dụng rất phổ biến có từ 1 đến 4 loop.
 • Trung tâm có thể làm việc trực tiếp với phần mềm trên trung tâm hoặc có thể download hệ thống làm việc qua USB.
 • Có thể network lên đến 64 trung tâm hoặc hiển thị phụ, chiều dài cáp max 10.000 m

Đặc điểm

 • 1-4 loop, Mở rộng qua card
 • 20 zone LEDs
 • 250 programmable zones
 • Ngôn ngữ (currently English & Spanish,3 more languagesTBC)
 • Bộ thời gian thực
 • Lưu trữ 3072 sự kiện
 • 20 Ký tự thiết bị
 • 20 ký tự zone
 • Cấm thiết bị, zone
 • 2 Mạch chuông thường
 • Nguồn phụ Aux 24V
 • 1 x firerelay
 • 1 x fault relay
 • Outputs chương trình theo zone
 • Lập trình hiệu chỉnh qua PC hoặc tại trung tâm.