Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy Sol khí tự động TOR 1500

Thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ mới là một hỗn hợp chữa cháy có hiệu năng lớn, được phần lớn các nước sử dụng, hỗn hợp này là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa và đặc biệt là không làm hư hại các thiết bị khác, không ảnh hưởng con người và môi trường . Bình chữa cháy tự động dạng khí Epotos được ứng dụng trong công nghiệp và kho lưu trữ trang thiết bị, khoang động cơ xe cộ, tàu thuyền,...

Giá : Liên Hệ

Thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ mới là một hỗn hợp chữa cháy có hiệu năng lớn, được phần lớn các nước sử dụng, hỗn hợp này là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa và đặc biệt là không làm hư hại các thiết bị khác, không ảnh hưởng con người và môi trường . Bình chữa cháy tự động dạng khí Epotos được ứng dụng trong công nghiệp và kho lưu trữ trang thiết bị, khoang động cơ xe cộ, tàu thuyền,...