Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động Buran 8

Buran 8 ứng dụng cho các phân xưởng, kho, phòng nhiên liệu, khoang máy xe cộ.

Chuẩn chống nổ: PB Exsia IX/1 Exsia II C 110°c

Giá : Liên Hệ

Buran 8 ứng dụng cho các phân xưởng, kho, phòng nhiên liệu, khoang máy xe cộ.Chuẩn chống nổ: PB Exsia IX/1 Exsia II C 110°c