Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bệnh viện Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh
Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bệnh viện
Thiết bị : Hakel (EU)